Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Co to jest dumping


Co to jest dumping - W związku z wejściem na rynek zagraniczny pojawia się problem dumpingu. Oskarżenie przedsiębiorców o stosowanie dumpingu jest częste, zwłaszcza wtedy, gdy towary są sprzedawane za granicę po cenie niższej, niż w kraju. Chociaż oskarżenie jest częste, to jednak bardzo trudno praktykę dumpingu udowodnić. W wielu państwach dumping jako praktyka nieuczciwa jest zwalczany, np. przez stosowanie przejściowych ceł importowych.

Dumping jest ekstremalną formą penetracji cenowej. Ta forma ustalania ceny daje możliwość zdobywania dużych udziałów na rynku. Po osiągnięciu znacznego udziału na rynku, cena powinna wzrosnąć do bardziej uzasadnionego poziomu.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1287Zagadnienia z marketingu międzynarodowego - Zagadnienia z marketingu międzynarodowego omówione na... [Liczba stron: 16]
Badanie preferencji konsumentów piwa - Celem badania jest odpowiedź na pytanie... [Liczba stron: 14]
Marketing mix - referat - Praca zawiera omówienie koncepcji marketingu mix:... [Liczba stron: 10]
Komunikacja w przedsiębiorstwie - Skład pracy: definicja komunikacji, pojęcie komunikowania... [Liczba stron: 12]
Czym jest marketing? - Referat, w którym ujęto elementy takie... [Liczba stron: 15]


Kolejny temat to Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego:

Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży:

1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez konkurencję. W tym zakresie niezbędne jest określenie, jakie towary ostateczny odbiorca uważa za konkurencyjne, a także jak ceny różnią się zależnie od regionu i rodzaju placówek sprzedaży. Rozbieżności... (...)