Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


royalsign
visit source site
www.nlp-perswazja.pun.pl
fotoaukcje.pl - zapraszamy do działu sprzęt studyjny na portalu foto aukcje. polecamy apartaty fotograficzne, fotografie, kamery wideo, foto usługi sprzęt studyjny
telefon

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych


Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów.

Przedsiębiorstwo może także rezygnować z zysków krótko okresowych i stosować strategię cen niskich, by ceny podnieść później – po utrudnieniu wejścia na rynek konkurentom oraz osiągnięciu założonego udziału na rynku. Może też stosować strategię cen wysokich i przed spodziewanym wejściem na rynek konkurentów ceny obniżać – w ramach tzw. proaktywnych obniżek cenowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen:

W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty jednostkowe produkcji i koszty krańcowe pojawiają się efekty skali produkcji, następują także zmiany w strukturze kosztów. Pozwala to przedsiębiorstwu osiągnąć przewagę kosztową nad innymi konkurentami i daje możliwość obniżek cenowych... (...)