Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


personal money lenders
www.pfserver.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych


Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych - Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc:

- koszty;
- konkurencję;
- popyt;
- cykl życia produktu;
a ponadto także opłaty na rzecz zagranicznych władz:
- celnych;
- podatkowych;
- kontroli dewizowej.

Koszty: Kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje się na działania eksportowe bierz przede wszystkim pod uwagę koszty działania, w długim okresie, bowiem muszą one być pokryte przez ceny. W odniesieniu do towarów eksportowych koszty działania obejmują, poza składnikami ceny fabrycznej również szereg dodatkowych elementów. Koszty działalności eksportowej są wyższe niż w przypadku działalności krajowej, ponieważ uwzględniają także koszty ceł, ubezpieczeń, spedycji, transportu itd.

O ich przypisaniu eksporterowi lub odbiorcy decydują negocjacje między tymi stronami kontraktu eksportowego, jednakże niezależnie od ich ustaleń, koszt logistyki jest składnikiem ostatecznej ceny detalicznej.
Ceny konkurencji: Według tej metody poziom własnych cen dostosowany jest do wysokości cen przedsiębiorstw-konkurentów, zwłaszcza o największym udziale na rynku.

Popyt i cykl życia produktu: Oprócz wymienionych poprzednio czynników niezwykle istotną rolę odgrywa skłonność klientów do zapłacenia określonej ceny, reakcja popytu na ceny może być zróżnicowana i przyjmować cechy związku:
- symetrycznego;
- asymetrycznego;
- proporcjonalnego;
- nieproporcjonalnego.

W związku symetrycznym podwyżki lub obniżki ceny wywołują takie same skutki, jednakże ze znakiem przeciwnym. W związku asymetrycznym reakcje są słabsze. Związek proporcjonalny polega na tym, że sprzedaż reaguje proporcjonalnie do zmiany ceny, a oddziaływanie nieproporcjonalne oznacza, że niewielkie zmiany ceny wywołują skutki w sprzedaży mniejsze (lub większe) niż proporcjonalne do zmiany ceny.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych:

Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się konkurentów.

Przedsiębiorstwo może także rezygnować z zysków krótko okresowych i stosować strategię cen niskich, by ceny podnieść później – po utrudnieniu wejścia na rynek konkurentom oraz... (...)