Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
www.projektowanie-wnetrz.biz.pl
www.magi-nation-super.pun.pl
grzejniki konwekcyjne

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe


Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe - Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe:
- rozwój socjo-demograficzny;
- możliwości transportowe;
- technologie komunikacji;
- poziom wykształcenia;
- międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw;
- programy rozwoju o zasięgu międzynarodowym.

Czynniki utrudniające wejście na rynki międzynarodowe:
- niski potencjał rynku;
- napięcia międzypaństwowe;
- istotne różnice kulturowe;
- dążenie do zróżnicowanego zaspokojenia potrzeb;
- przedsięwzięcia i programy o charakterze międzynarodowym.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Opakowanie jako element produktu mix:

Ustalając opakowanie produktu dla rynków zagranicznych należy wziąć pod uwagę:

1. Klimat, jakość dróg i długość okresu dystrybucji, które to czynniki mogą wymagać mocniejszego bądź droższego opakowania. Wiele przedsiębiorstw krajów wysoko rozwiniętych sprzedając artykuły żywnościowe do krajów tropikalnych pakuje je próżniowo do puszek, podczas gdy na własnym rynku sprzedaje... (...)