Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Zapraszamy do - prywatne przedszkole Katowice dowiedz się więcej o naszym przedszkolu w Katowicach
www.brygadarr.pun.pl
www.polandspeedteam.pun.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego


Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego - O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych.

Wybierając natomiast w sposób zaplanowany rynki, należy postępować tak jak w przypadku wszelkich decyzji inwestycyjnych: wyboru najlepszego rozwiązania po rozważeniu najbardziej prawdopodobnych, w odniesieniu do potencjału:
- rynkowego (popytu);
- konkurencji;
- otoczenia ekonomicznego;
- otoczenia politycznego.

Obok metody analitycznej wyboru rynku stosuje się także metodę portfelową. Punkt wyjściowy dla wyboru rynku tworzy wówczas ocena ryzyka w odniesieniu do państw, z którymi utrzymywane są stosunki, lub, które rozpatrywane są jako potencjalne rynki. Analiza przedstawiona może być przy pomocy modelu skali punktowej. Następny krok to zestawienie macierzy krajów według wielkości ryzyka poszczególnych rynków oraz – z drugiej strony – atrakcyjności rynku. Kolejny krok to ustalenie produktów i usług, przy pomocy, których przedsiębiorstwo zamierza uaktywnić się w poszczególnych krajach. Na dużych i ważnych rynkach zagranicznych należy przeprowadzić dokładniejszą segmentację dla zróżnicowanego wyczerpania potencjału rynkowego, gdyż w ramach jednego kraju odróżnić można często więcej rynków cząstkowych.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych:

Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których działa przedsiębiorstwo. Nie należy go mylić z marketingiem globalnym, który oznacza marketing światowy, gdyż marketing standaryzowany nie musi być wcale marketingiem światowym. Przeciwieństwem jest marketing zróżnicowany, zwany też multimarkeingiem.