Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Grupy działań cyklu marketingowego


Grupy działań cyklu marketingowego - Na marketing składają się grupy działań, które w terminologii fachowej zwane są cyklem marketingowym:

- analiza otoczenia przedsiębiorstwa;
- badania marketingowe i badania rynku;
- selekcja rynków;
- pozycjonowanie;
- strategia produktu, ceny, dystrybucji i promocji, czyli tzw. Marketing mix;
- planowanie;
- organizacja i kontrola.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1276Podstawy marketingu - Opracowanie teoretyczne, zawierające definicje, podziały, schematy:... [Liczba stron: 22]
Studium przypadku IBM - Studium przypadku strategii wykorzystanej przez IBM... [Liczba stron: 5]
Nowoczesne metody rachunku kosztów - Praca zawiera: podział kosztów - koszty... [Liczba stron: 14]
Analiza rynku - zagadnienia - Zbiór opracowanych zagadnień z analizy rynku,... [Liczba stron: 6]
Plan marketingowy jako narzędzie sterowania przedsiębiorstwem - Skład pracy: definicja planu marketingowego i... [Liczba stron: 16]


Kolejny temat to Międzynarodowe badania marketingowe:

Międzynarodowe badanie rynku służy w pierwszym rzędzie poznaniu wzorca, tzn. nie chodzi tylko o osiągnięcie pojedynczych wiadomości w sferze gospodarczej, socjokulturowej, politycznej i technologicznej, lecz wiadomości muszą być ze sobą powiązane dla wykorzystania efektów synergetycznych. Stanowią one podstawę wypracowania koncepcji i teorii wykluczających w maksymalnym stopniu etnocentryczne pomyłki metodyczne.