Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


14 zasad zarządzania Fayola


14 zasad zarządzania Fayola - Fayol określił także 14 zasad zarządzania:
1. podział pracy,
2. autorytet,
3. dyscyplina,
4. jedność rozkazodawstwa,
5. jedność kierownictwa,
6. podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu,
7. wynagrodzenie,
8. centralizacja,
9. ład,
10. hierarchizacja,
11. sprawiedliwość,
12. stabilność personelu,
13. inicjatywa,
14. esprit de corps (harmonia).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Funkcje zarządzania - referat - Skład referatu: pojęcie zarządzania (kilka wybranych... [Liczba stron: 14]
Przywództwo - Skład opracowania: definicja przywództwa, podejście sytuacyjne,... [Liczba stron: 8]
Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji - Zbiór zagadnień i definicji z podstaw... [Liczba stron: 31]
Organizacje pozarządowe non profit w Polsce - Skład opracowania: prawne podstawy współpracy administracji... [Liczba stron: 14]
Podstawy zarządzania - ściąga - Opracowanie w formie ściągi z podstawowych... [Liczba stron: 2]


Kolejny temat to Weber i biurokratyczny model organizacji:

Weber uważał, że biurokracja jest modelem struktury organizacyjnej, że biurokratyczna forma organizacji jest logiczna, racjonalna
i sprawna.

Wg Webera idealna biurokracja wykazuje 5 podstawowych cech:
1. organizacja powinna przyjąć wyraźny podział, a każde stanowisko powinno być zajęte prze eksperta.
2. organizacja powinna stworzyć spójny zestaw zasad w... (...)