Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Potrzeby fizjologiczne


Potrzeby fizjologiczne - Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi wypierając je na dalszy plan.

Praca nie zaspokaja potrzeb fizjologicznych w sposób bezpośredni, lecz pośredni poprzez:
- dostarczenie pieniędzy na zaspokojenie tych potrzeb (pokarm, ubranie, mieszkanie itp.),
- organizację pracy i zabiegi ergonomiczne zapewniające komfort pracy (optymalny wysiłek, temperaturę, organizację stanowiska pracy itp.)

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1207Istota motywacji - Skład pracy: definicja motywacji, teorie potrzeb... [Liczba stron: 10]
Proces motywowania - referat - Skład pracy: teorie motywacji, koncepcja psychodynamiczna,... [Liczba stron: 12]
Człowiek przedsiębiorczy - Skład pracy: definicja potrzeby, schemat zachowania... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Teoria motywacji osiągnięć:

Teoria D. Mc Clellanda posiada dużą przydatność dla praktyki zarządzania, szczególnie w zakresie motywowania ludzi do pracy. Zostanie ona omówiona
z pozycji działalności kierownika.

Zdaniem Mc Clellanda istnieją trzy grupy potrzeb, które w sposób szczególny wpływają na poziom motywacji człowieka.

Są to potrzeby:
1. władzy,