Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Potrzeba


Potrzeba - Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę:

Po pierwsze, człowiek musi czegoś potrzebować lub też musi mieć do wykonania jakieś zadanie. Nie zaspokojona potrzeba lub nie wykonane zadanie są źródłem napięcia (tzw. napięcie motywacyjnego).

Po drugie, człowiek musi dostrzec (lub wyobrazić sobie, czy też pomyśleć), że istnieje czynnik, który może potrzebę zaspokoić lub przeciwnie, - czynnik, który może przyczynić się do zwiększenia potrzeby. Czynnik zaspokajający potrzebę ma wartość gratyfikacyjną dodatnią, natomiast czynnik wzmacniający potrzebę – wartość gratyfikacyjną ujemną. Czynniki te bywają określane jako nagroda i kara.

Po trzecie, człowiek musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach potrafi osiągnąć zaspokojenie potrzeby lub osiągnięcie zadania. A zatem człowiek musi oceniać szanse powodzenia działań (osiągnięcie nagrody lub osiągnięcie kary) jako wyższe od zera.  

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
1201Motywacja do pracy - referat - Skład pracy: definicja procesu motywacji, efekty... [Liczba stron: 6]
Teorie motywacji - Skład opracowania: definicja motywacji, teorie treści,... [Liczba stron: 15]
Psychologia zarządzania - referat - Skład pracy: definicja kierowania (wraz ze... [Liczba stron: 24]
Motywacja do pracy - Skład opracowania: znaczenie motywacji, zachowania organizacyjne,... [Liczba stron: 11]
Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat - Skład pracy: nieograniczona skala ludzkich potrzeb... [Liczba stron: 7]


Kolejny temat to Teoria A Maslova:

(1943) należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych. Na pytania, co motywuje człowieka do działania odpowiada: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od potrzeb niższego rzędu do potrzeb wyższego rzędu.

Hierarchię potrzeb w ujęciu Maslowa przedstawia zwykle tzw. piramida potrzeb.
(...)