Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


zrób pomiary wentylacji w swojej firmie
php aukcje aukcje
zoolu.eu
rasowe.eu

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Business process reengineering


Business process reengineering - (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i terminu realizacji, jest uważana za nowy paradygmat przemian w strukturze procesów i zasobów, niezbędnych do utrzymania elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Założeniem tej metody jest konieczność wprowadzenia kompleksowych zmian w procesach funkcjonowania oraz propozycja przebudowania całej organizacji (jako instytucji), jeżeli ma ona zachowaé rentowność, wypłacalność i poprawić obsługę klienta.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Kolejny temat to Zasady budowania strategii:

To:

- strategia formułuje najważniejsze, długookresowe cele przedsiębiorstwa, w tym określa jego misję (określa powód istnienia przedsiębiorstwa, jego służebna rolę w stosunku do otoczenia i nadaje ogólny kierunek działalności i jej ewentualnym przyszłym przemianom – rozwojowi)
- strategia formułuje wizję, która wskazuje sytuację, w jakiej przedsiębiorstwo pragnie znaleźć się... (...)