Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Koszty rachunkowe i ekonomiczne


Koszty rachunkowe i ekonomiczne - Wielkość kosztów wynika z pomnożenia ilości kupowanych przez ich cenę wyrażoną w pieniądzu. Tak rozumiane koszty produkcji są zapisywane w rachunkowości przedsiębiorstwa - są to koszty rachunkowe.

Koszty ekonomiczne to wartość wszystkich zasobów (czynników) użytych do produkcji. Wartość tę wyznacza koszt najlepszego, alternatywnego zastosowania zasobów (nakładów na czynniki).

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Biznes plan biura rachunkowego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Zawartość biznes planu: streszczenie opisu przedsięwzięcia,... [Liczba stron: 20]
Idea przedsiębiorczości - referat
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład pracy: definicja przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy,... [Liczba stron: 7]
Efekty zarządzania logistycznego
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Elementy pracy: definicja, fazy i kierunki... [Liczba stron: 13]
Transport i spedycja międzynarodowa
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Skład opracowania: definicja transportu i klasyfikacja,... [Liczba stron: 12]
Podstawy rachunkowości zarządczej
Notice: Undefined variable: odp in /www/eko_www/www/abcekonomii/wyszukiwarka-wyniki.php on line 8
- Zbiór podstawowych definicji i zagadnień z... [Liczba stron: 11]


Kolejny temat to Koszty marginalne w krótkim okresie czasu:

Koszt marginalny jest ważną kategorią ekonomiczną dla producenta pozwalającą ocenić rentowność decyzji dotyczącej powiększenia produkcji o kolejną dodatkową jednostkę.

Koszt marginalny (KM) definiujemy jako zmianę kosztu całkowitego (KC) wynikającą ze zmiany wielkości produkcji o dodatkową jednostkę (Q)
(...)