Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Cechy Umowy Ubezpieczeniowej - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


php aukcje aukcje
gemart.pl

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Cechy Umowy Ubezpieczeniowej


Cechy Umowy Ubezpieczeniowej - Są następujące:

1. Jest to umowa dwustronna, mamy dwie strony w umowie ubezpieczenia.
2. Jest to umowa wzajemnie zobowiązująca.
3. Jest to umowa wzajemna, to taka w której występuje ekwiwalentność świadczeń, polega to na tym, że ubezpieczający płaci składkę i za to kupuje gotowość ZU do wypłaty odszkodowania.
4. Jest to umowa odpłatna, elementem odpłatności jest płatność składki.
5. Jest to umowa o świadczenie usług (ubezpieczenie jest usługą).
6. Jest to umowa nazwana, tzn. jest ona określona odrębnymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Jest to umowa kwalifikowana, jedną ze stron jest zawsze ZU.
8. Jest to umowa warunkowa, ZU wypłaca odszkodowanie wyłącznie przy zajściu zdarzenia losowego.
9. Jest to umowa losowa, oznacza to, że wpływ na działanie tej umowy będzie miało prawo wielkich liczb.
10. Jest to umowa adhezyjna, oznacza to, że do jej zawarcia dochodzi przez tzw. przystąpienie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Polisa:

Nie jest to umowa ubezpieczenia, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy.

Polisa zawiera:
- dane Zakładu Ubezpieczeń
- dane ubezpieczającego
- dane ubezpieczonego
- określenie przedmiotu ubezpieczenia
- określenie sumy ubezpieczenia
- miejsce ubezpieczenia
- system ubezpieczenia
- okres ubezpieczenia, na jaki zawarta jest umowa
- wysokość składki oraz... (...)