Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Corporate identity


Corporate identity - Tożsamość firmy - atrybuty, symbole, sposoby prezentowania firmy i jej osiągnięć na zewnątrz.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
110Budowanie marki produktu - Skład opracowania: definicja marki, decyzja o... [Liczba stron: 21]
Zagadnienia z marketingu międzynarodowego - Zagadnienia z marketingu międzynarodowego omówione na... [Liczba stron: 16]
Public relations - opracowanie - Skład opracowania: definicja public relations (zewnętrzne... [Liczba stron: 22]


Kolejny temat to CRM - Customer Relationship Mangment:

Zarzadząnie kontaktami z klientami tak by przynosiły długotrwałe korzyści dla firmy. (...)