Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/cf.php on line 11
Podział papierów wartościowych - Definicje Pojęcie Wyjaśnienie

Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy


automaty nurkowe automaty nurkowe automaty nurkowe

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 188

Podział papierów wartościowych


Podział papierów wartościowych - Wyróżniamy:

a) z punktu widzenia gwarantowanych praw i roszczeń z tytułu posiadanych papierów:
a. z tytułu towarów – papiery rynku towarowego – dowody składowe, listy załadowcze, gwaranty,
b. z roszczeń krótkoterminowych – papiery rynku pieniężnego – weksle, czeki, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe,
c. z roszczeń długoterminowych – papiery rynku inwestycyjnego – akcje, obligacje, listy zastawne.

b) ze względu na formy przenoszenia praw własności z papieru wyróżniamy dokumenty:
a. na okaziciela (proste przeniesienie praw przez wręczenie),
b. imienne (przeniesienie praw na drodze pisemnej),
c. na zlecenie (przeniesienie praw w formie uproszczonej, tzw. indosu, dotyczy tylko weksli i czeków;

c) ze względu na korzyści, jakie przynoszą posiadaczom:
a. o charakterze rozliczeniowym (weksle i czeki) – możliwość szybszego rozliczania,
b. o charakterze lokacyjno – pożyczkowym (obligacje, list zastawny i inne oprócz weksli, czeków i akcji) - odsetki,
c. o charakterze udziałowym (akcje) – partycypacja w dywidendzie.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:


Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/ekonom_www/www/www.ekonom.info/index.php on line 237

Kolejny temat to Podziały obligacji:

Wyróżniamy:

1. ze względu na osobę emitenta:
a) skarbowe,
b) instytucji finansowych,
c) związków publiczno – prawnych (poczta, kolej),
d) gminne.

2. ze względu na pewność spłaty:
a) pewne,
b) tandetne / śmieciowe.

3. ze względu na dobrowolność zakupu:
a) dobrowolne,
b) przymusowe.

4. ze względu... (...)