Bankowość Marketing Zarządzanie

Finanse Ekonomia

Słownik ekonomiczny

Pojęcie Definicja Znaczenie zagadnień z ekonomii

Bankowość Marketing Zarządzanie

Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Polecamy

Pomogła Ci definicja? Daj nam PLUSA:


AIDA


AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza podstawowy sposób działania reklamy.

Pobierz gotowe referaty, opracowania, wykłady:
Promocja jako element marketingu - Skład pracy: definicja promocji, jej funkcje,... [Liczba stron: 30]
Wykłady z marketingu - opracowanie - Skład opracowania: definicja marketingu (tradycyjna, współczesna,... [Liczba stron: 22]
Promocja - referat - Skład pracy: definicja promocji, komunikacja marketingowa,... [Liczba stron: 14]
Proces tworzenia reklamy - Skład pracy: formuła 4P, tworzenie reklamy,... [Liczba stron: 21]
Zagadnienia na egzamin z marketingu - Ponad 60 omówionych zagadnień egzaminacyjnych z... [Liczba stron: 24]


Kolejny temat to CEO:

Chief Executive Officer - szef firmy. (...)